Tegevusteraapia

Tegevusteraapia all mõistame inimese füüsilise ja psüühilise seisundi mõjutamist eesmärgipäraselt valitud tegevuse kaudu, et aidata saavutada parimat võimalikku toimetulekutaset igapäevaelus vajalike tegevuste sooritamisel.

  Tegevusterapeut on tegevuse ja tegevusvõime spetsialist, kelle eesmärgiks on häirunud tegevusvõimega inimese tegevusvõime säilitamine ja edendamine. Tegevusterapeut arendab ja kujundab tegevusvõimet nii, et inimene tuleks võimalikult hästi toime oma igapäevastes tegevustes (enda eest hoolitsemine, töö/vaba aja tegevused jms).

   

  Tegevusteraapia teenusele on oodatud täiskasvanud ja lapsed neuroloogiliste probleemidega või kliendid, kellel esinevad piirangud igapäevaelu tegevustes.

   

  Lapsed

  Lasteneuroloog suunab lapse vajadusel tegevusterapeudi vastuvõtule, mille käigus tegeletakse:

  • lapse eakohaste käeliste oskuste hindamisega
  • eakohaste peenmotoorsete oskuste toetamise ja arendamisega
  • eakohase mänguoskuse toetamise, arendamisega
  • eakohaste enese eest hoolitsemise oskuste toetamise, arendamisega
  • vanemate nõustamisega lapse koduste arendustegevuste osas

   

  Tegevusterapeut aitab lastel arendada  sooritusoskusi, mis sisaldab sensoorset töötlemist, tajuoskusi, üldmotoorikat ja asendikontrolli, peenmotoorset koordinatsiooni, kahe käe koostööd.

   

  Täiskasvanud

  Ootame tegevusterapeudi vastuvõtule täiskasvanuid, kelle teraapia eesmärgid sisaldavad:

  • tegevusvõime hindamist
  • tähendusliku elukvaliteedi saavutamine tööl, vaba aja tegevustes
  • suurendada kahjustunud liigese funktsiooni (käte funktsiooni ja lihasjõudluse parendamiseks käelistes tegevustes)
  • suurendada sõltumatuse taset igapäevategevustes

   

  Vajadusel ka abivahendite soovitamine ja nõustamine kliendi tegevusvõime toetamisel.

   

  Teraapias kasutame terapeutilisi tegevusi ja harjutusi, et võimaldada oskuste taastamine või õppida uusi meetodeid tegevuste sooritamiseks.