Vaimne tervis

Meie südameasjaks on mõista inimese terviklikkust ning lähtuda iga inimese individuaalsusest, tema läbielamistest, traumadest, rõõmudest ja muredest, sealjuures võttes arvesse pere- ja paarisuhteid. Meie veendumus on, et psühhoteraapiakeskus peab olema turvaline, austama inimese privaatsust ja kõiki eripärasid.

  • Meeleoluhäired
  • Ärevushäired

Oleme seisukohal, et kogemused, suhted ja läbielatud traumad mõjutavad seda, millisena näeme ja suhestume oma maailmaga. Teraapia on võimalus, mille abil saame teha pikaajalisi muutuseid ja panustada isiklikku kasvu. Kasutame sekkumisi, mis baseeruvad teadusele ja läbitöötatud teooriatele. Usume, et muutused võtavad aega ning põhjalikum ensesesse vaatlemine ja usalduslik suhe terapeudi ja kliendi vahel on muutusteks hädavajalik.

 

Meie meeskond koosneb kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistidest. Oleme väga huvitatud kõigist Sinu mõtetest, tunnetest, suhetes, identiteedist ja olemusest – kõigest, mis teeb sinust sinu. Töötame inimestega individuaalselt, lisaks ka paaride ja peredega.

 

Keskus põhineb psühhodünaamilise, pere- ja paariteraapia ja kognitiivkäitumusliku teraapia rakendamisel. Pakume nii lühiajalist kui pikaajalist teraapiat.

 

Me töötame noorukitega, täiskasvanutega ning laste ja noorukite vanematega, keskendudes erinevatele emotsionaalsetele ja psühholoogilistele probleemidele, sealhulgas depressioon, ärevus, traumad, suhteraskused, valu, kriisid, karjääriprobleemid ning isiklik vaimne kasv.

 

Igale olukorrale leiame koos parima lahenduse!

  • psyhhoteraapia_keskus